IMPRESSUM

Osnovni podaci :  KVADRATI UPRAVLJANJE d.o.o.
Sjedište društva:  Heinzelova ulica 33, Zagreb
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, 19. kolovoza 2019.
Matični broj subjekta (MBS): 081262098
EUID : HRSR.081262098
Osobni identifikacijski broj (OIB): 12203294486
Transakcijski račun za redovno poslovanje vodi se kod banke : Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR6623600001102813522
Temeljni kapital društva iznosi  20.000,00  kuna i uplaćen je u cijelosti
Direktor : Marijan Maloča